Google - Afghanistan - Katalog dunia berbahasa Melayu

Google

  • 2021-12-31Tarikh pengumpulan
  • 2022-02-15Dikemas kini
Google
  • Alamat laman sesawang:www.google.com.af
  • IP pelayan:142.251.33.99
  • Penerangan laman web:

nama domain:www.google.com.afPenilaian

tentang 500~20000

nama domain:www.google.com.afaliran

72

nama domain:www.google.com.afBaik atau buruk

Berjaya. Pepsi berjalan lancar

laman web:GoogleBerat

4

laman web:GoogleIP

142.251.33.99

laman web:Googlekandungan

Google(function(){var_g={kEI:'qHx-ZJf9FOK90PEP3OODaA',kEXPI:'0,,,,1709,4350,206,4804,2316,383,246,5,,1704,,681,,,,,1362,,4752,,4998,,3599,,2711,2872,2891,3926,214,4209,4011,,,2403,2614,,2025,1,,2652,4,1528,2304,,9871,3193,,2980,1457,9358,,6639,7593,1,,2,,2373,342,3533,,5679,1021,,,4569,6255,,1249,5838,,4332,5016,2468,445,2,2,1,6959,,2006,8155,6680,701,2,3,1474,,873,9626,,6,1922,9779,,2096,,,927,,14,82Google,,3692,109,2412,5856,3785,,3030,5630,480,9706,1804,7734,2738,2884,2495,5161,1825,1711,1284,575,6421,269,2171,4158,3694,393,542,1330,1697,1635,2481,3317,2,2147,892,3580,2565,2,777,6567,670,262,3436,66,1,1083,842,4788,472,658,2,3881,1,598,474,3002,894,1480,245,599,51,2422,1274,1269,696,643,327,36,265,126,1235,680,252,120,1178,577,20,1980,,557,49,30,46,8,2,,3452,795,2,,1,1,346,6044,52,45,230,3,86,27,3,6,21,5,1,33,1,3,3,5,3,39,,,,1964,,2894,6250,,5173,,,,,,84,93,134,308,1127,614,2,7,271,276,2,255,292,1021,2,1149,2,706,3,454,678,266,2036,2334,107,284,442,169,1366,14,133,431,717,321,122,330,220,347,477,19,270,80,853,9,816,561,5,2332,154,621,40,382,108,420,534,268,22,174,1035,7,269,200,248,2,305,4,231,6,920,936,833,36,912,72,81,90,287,264,311,17,87,46,2,2,116,267,14,79,2,136,134,263,38,89,79,1,515,3,575,26,157,853,180,186,63,5,1,301,472,141,1456,722,1408',kBL:'vivD',kOPI:};if(!window.google||!window.google.stvsc){window.google=_g;}})();(function(){google.sn='webhp';google.kHL='en';})();(function(){varh=this||self;functionl(){returnvoid0!==window.google&&void0!==window.google.kOPI&&0!==window.google.kOPI?window.google.kOPI:null};varm,n=[];functionp(a){for(varb;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;returnb||m}functionq(a){for(varb=null;a&&(!a.GooGoogleglegetAttribute||!(b=a.getAttribute("leid")));)a=a.parentNode;returnb}functionr(a){/^http:/i.test(a)&&":"===window.location.protocol&&(google.ml&&google.ml(Error("a"),!1,{src:a,glmm:1}),a="");returna}functiont(a,b,c,d,k){vare="";-1===b.search("&ei=")&&(e="&ei="+p(d),-1===b.search("&lei=")&&(d=q(d))&&(e+="&lei="+d));d="";varg=-1===b.search("&cshid=")&&"slh"!==a,f=[];f.push(["zx",Date.now().toString()]);h._cshid&&g&&f.push(["cshid",h._cshid]);c=c();null!=c&&f.push(["opi",c.toString()]);for(c=0;c=l&&!m?!1:!0;if(!b)returnnull;q++;d=d||{};b=encodeURIComponent;varc="/gen_204?atyp=i&ei="+b(google.kEI);google.kEXPI&&(c+="&jexpid="+b(google.kEXPI));c+="&srcpg="+b(google.sn)+"&jsr="+b(t.jsr)+"&bver="+b(t.bv);varf=a.lineNumber;void0!==f&&(c+="&line="+f);varg=a.fileName;g&&(0

Tapak:GoogleLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan