YouTube - Afghanistan - Katalog dunia berbahasa Melayu

YouTube

  • 2021-12-31Tarikh pengumpulan
  • 2022-02-15Dikemas kini
YouTube
  • Alamat laman sesawang:www.youtube.com
  • IP pelayan:142.251.33.110
  • Penerangan laman web:Nikmati video dan muzik yang anda suka, muat naik kandungan asal, dan berkongsi semuanya dengan kawan, keluarga, dan dunia di YouTube.

nama domain:www.youtube.comPenilaian

tentang 5000~500000

nama domain:www.youtube.comaliran

320

nama domain:www.youtube.comBaik atau buruk

Naga dalam Kolam. kejayaan diharapkan

laman web:YouTubeBerat

5

laman web:YouTubeIP

142.251.33.110

laman web:YouTubekandungan

varytcfg={d:function(){returnwindow.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){returnkinytcfg.d()?ytcfg.d()[k]:o},set:function(){vara=arguments;if(a.length>1)ytcfg.d()[a[0]]=a[1];else{vark;for(kina[0]YouTube)ytcfg.d()[k]=a[0][k]}}};window.ytcfg.set('EMERGENCY_BASE_URL','\/error_204?t\x3djserror\x26level\x3dERROR\x26client.name\x3d1\x26client.version\x3d2..00.00');(fYouTubeunction(){window.yterr=window.yterr||true;window.unhandledErrorMesses={};window.unhandledErrorCount=0;window.onerror=function(msg,url,line,columnNumber,error){varerr;if(error)err=error;else{err=newError;err.stack="";err.messe=msg;err.fileName=url;err.lineNumber=line;if(!isNaN(columnNumber))err["columnNumber"]=columnNumber}varmesse=String(err.messe);if(!err.messe||messeinwindow.unhandledErrorMesses||window.unhandledErrorCount>=5)return;window.unhandledErrorCount+=1;window.unhandledErrorMesses[messe]=true;varimg=newIme;window.emergencyTimeoutImg=img;img.onload=img.onerror=function(){deletewindow.emergencyTimeoutImg};varcombinedLineAndColumn=err.lineNumber;if(!isNaN(err["columnNumber"]))combinedLineAndColumn=combinedLineAndColumn+(":"+err["columnNumber"]);varstack=err.stack||"";varvalues={"msg":messe,"type":err.name,"cliYouTubeent.params":"unhandledwindowerror","file":err.fileName,"line":combinedLineAndColumn,"stack":stack.substr(0,500)};varthirdPartyScript=!err.fileName||err.fileName===""||stack.indexOf("extension")>=0;varreplaced=stack.replace(/:\/\/\//g,"");if(replaced.match(/?:\/\/[^/]+\//))thirdPartyScript=true;elseif(stack.indexOf("trapProp")>=0&&stack.indexOf("trapChain")>=0)thirdPartyScript=true;elseif(messe.indexOf("redefinenon-configurable")>=0)thirdPartyScript=true;varbaseUrl=window["ytcfg"].get("EMERGENCY_BASE_URL","/error_204?t=jserror&level=ERROR");varunsupported=messe.indexOf("window.customElementsisundefined")>=0;if(thirdPartyScript||unsupported)baseUrl=baseUrl.replace("level=ERROR","level=WARNING");varparts=[baseUrl];varkey;for(keyinvalues){varvalue=values[key];if(value)parts.push(key+"="+encodeURIComponent(value))}img.src=parts.join("&")};(function(){function_getExtendedNativePrototype(t){varp=this._nativePrototypes[t];if(!p){p=Object.create(this.getNativePrototype(t));varp$=Object.getOwnPropertyNames(window["Polymer"].Base);vari=0;varn=void0;for(;i

Tapak:YouTubeLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan